9. KUNST, CULTUUR EN ERFGOED.

Onze gemeente is rijk aan kunst en cultuur. Maar het kan en moet beter. GemeenteLichtenvoorde corsotuin.JPGn die veel aandacht besteden aan kunst en cultuur zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven valt. Mensen genieten intens van onze cultuur zoals Erve Kots, Paaspop, Vestingstad Grolle, de Zwarte Cross, Erfconerten, Erve Kots, het bloemencorso, het Jazzvesteval maar ook van de kleinere galeries en musea in onze gemeente.

De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft langdurig positieve effecten op de Oost Gelrese economie en het leefklimaat. OLW ziet cultuur ook als een van de knoppen waaraan aan we kunnen draaien om de economie te bevorderen.

Festivals en evenementen kunnen een plaats, gebied of gemeente op de kaart zetten. Ze geven een impuls aan de samenhang in onze gemeente en dragen bij aan het zelf organiserend vermogen van de bevolking. Daarnaast geven festivals en evenementen een impuls aan het cultuurtoerisme en aan de promotie van Oost Gelre. De vele evenementen die jaarlijks worden georganiseerd zoals Over de Top, De Zwarte Cross, Dweilorkestendag, De Slag om Grolle en het Jazzvesteval hebben dat duidelijk laten zien.

Ons erfgoed is een belangrijke voedingsbodem. De zichtbaarheid en beschikbaarheid van dit erfgoed biedt ruime mogelijkheden als grondstof en inspiratiebron voor de cultuur van morgen en daarmee aan het cultureel erfgoed van de toekomst. Onze gemeente dient beter onze waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen te beschermen. We gaan daarover in gesprek met de eigenaren en denken mee met de toekomst van hun gebouw, monument of erfgoed. Om het bewustzijn te vergroten onder inwoners en toeristen gaan we informatieborden bij monumenten plaatsen, waarbij we de historische verenigingen betrekken. 

De gemeente blijft meedoen aan de Open Monumentendag, we gaan i.s.m. verschillende verenigingen en vrijwilligers historische wandelingen opzetten inclusief beelden- en monumentale bomenroutes.
    

Verder:

 1. We stimuleren scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur.
   

 2. De openbare bibliotheek gaat zich verder ontwikkelen tot ontmoetingsplaats voor kunst  en literatuur.
   

 3. Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte en we gaan weer meer kunst plaatsen in onze wijerfgoednota.jpgken en stadsparken.
   

 4. We stellen een gemeentelijke cultuurprijs in en zetten elk jaar een monument en zijn eigenaar in de schijnwerpers.
   

 5. We stellen amateurverenigingen op gebied van muziek en toneel in staat te werken aan meer kwaliteit en bevorderen open luchtconcerten op onze markten, in onze muziekkoepels en parken of op boerenerven.
   

 6. We werken (weer) mee aan de Achterhoekse Spektakeltoer, Vestingstaddagen en andere lokale evenementen zoals Over de Top, Keifestival, Jazz Vestval en schaapsscheerdersfeesten.
   

 7. Daarnaast gaan we de fondsen maximaal benutten door culturele initiatiefnemers actief in te lichten over de mogelijkheden van de fondsen. Ons uitgangspunt is en blijft dat we dit samen doen met de betrokken instellingen en inwoners.
   

 8. We gaan jaarlijks, volgens een afgesproken programma, op alle basisscholen kunst- en cultuureducatie aanbieden. Alle basisschoolleerlingen laten we kennis maken met alle kunstdisciplines gedurende hun basisschoolloopbaan. 

 

arrow_upward