9. KUNST, CULTUUR EN ERFGOED.

GemeenteLichtenvoorde corsotuin.JPGn die veel aandacht besteden aan kunst en cultuur zijn veel aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven valt. Mensen genieten intens van cultuur zoals Erve Kots, Paaspop, Vestingstad Grolle, de Zwarte Cross, Erfconerten, Erve Kots, het bloemencorso maar ook van de kleinere galeries en musea in onze gemeente.
De aanwezigheid van kunst en cultuur heeft langdurig positieve effecten op de Oost Gelrese economie en het leefklimaat. OLW ziet cultuur ook als een van de knoppen waaraan aan we kunnen draaien om de economie te bevorderen.

Onze gemeente dient beter onze waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen te beschermen. We gaan daarover in gesprek met de eigenaren en denken mee met de toekomst van hun gebouw, monument of erfgoed. Om het bewustzijn te vergroten onder inwoners en toeristen gaan we informatieborden bij monumenten plaatsen, waarbij we de historische verenigingen betrekken. 

De gemeente blijft meedoen aan de Open Monumentendag, we gaan historische wandelingen opzetten inclusief beelden- en monumentale bomenroutes.
    

Verder:

  1. We stimuleren scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur.

  2. De openbare bibliotheek gaat zich verder ontwikkelen tot ontmoetingsplaats voor kunst  en literatuur.

  3. Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte en we gaan weer meer kunst plaatsen in onze wijken en stadsparken.

  4. We stellen een gemeentelijke cultuurprijs in en zetten elk jaar een monument en zijn eigenaar in de schijnwerpers.

  5. We stellen amateurverenigingen op gebied van muziek en toneel in staat te werken aan meer kwaliteit en bevorderen open luchtconcerten op onze markten, in onze muziekkoepels en parken of op boerenerven.

  6. We werken (weer) mee aan de Achterhoekse Spektakeltoer, Vestingstaddagen en andere lokale evenementen zoals Over de Top, Keifestival, Jazz Vestval en schaapsscheerdersfeesten.

  7. Lege winkeletalages benutten we om kunstenaars te laten exposeren. 

 

arrow_upward