10. LEEFBARE KLEINE EN GROTE KERNEN.

Alle kernen in onze gemeente zijn gelijkwaardig en tellen mee, of ze nu groot of klein zijn. We blijven het bestaande kleine kernenbeleid, Plan stad Groenlo en Lichtenvoorde Kleurt voortzetten.200831 OG ruimtelijke atlas (2).JPG
Ondernemers en bewoners van de individuele kernen zijn hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk maar als gemeente facilitairen we hen en financieren initiatieven.

 1. Per kleine kern of per wijk wordt een vaste ambtenaar aangesteld die verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid in de kern of wijk en die direct aanspreekbaar is voor de burgers in de wijk. Elke wijk of kleine kern krijgt (als ze zich organsieren) een budget die men naar eigen inzicht mag uitgeven aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk of kleine kern.
   

 2. De plannen voor “Stad Groenlo” en geef “Lichtenvoorde Kleur” gaan we versnellen, want voor de burgers lijkt het alsof er al jaren nauwelijks schot in zit. 
   

 3. . In veel kernen lopen bijvoorbeeld de inloopvoorzieningen voor ouderen zeer goed. We gaan dit uitbreiden: elke kern heeft straks een levendig dorpshuis of een cultureel centrum, voor jong en oud. Dit is het kloppende hart en wordt volop gefaciliteerd door de gemeente i.s.m. vrijwilligers en een professional.
   

 4. Alle zes kleine kernen van Oost Gelre hebben nu een eigen basisschool. Elke kleine kern dient volgens OLW zijn  basisschool te behouden tenzij de kwaliteit in het geding komt. Ook de kerken in de kleine en grote kernen willen we behouden door bv. functieveranderingen.
   

 5. We gaan in elke kern een "BS22" openen: een ideen- en inspiratieruimte waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan en worden uitgewerkt.
   

 6. In de kleine kernen zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn, zodat deze kernen leefbaar blijven en we ook daar leegloop voorkomen. We gaan in gesprek met detailhandel en supermarkten over het terug laten keren van kruidenierswinkels in de kleine kernen. Ook steunen we actief het behoud of terugkeer van dorpscafés, horeca en jongerenontmoetingsplekken in de kleine kernen.
   

 7. Herbestemming van beeldbepalende gebouwen blijft belangrijk, in kleine of grote kernen. Elke kleine kern in Oost Gelre heeft gebouwen die beeldbepalend zijn zoals de kerk, het café of een bedrijf. Een aantal van deze gebouwen heeft zijn functie verloren of zal deze in de toekomst verliezen. Het vinden van een herbestemming kan moeilijk zijn, evenals het vinden van een koper. De nieuwe functie van het gebouw moet namelijk wel passen in de kern.
   

arrow_upward