• Staan er binnenkort 30 meter hoge gebouwen ?

okt '20: Protest tegen snellere vergunningen voor Laarberg

Do 01 oktober 2020

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre wil een nieuwe categorie voor omgevingsvergunningen met projectafwijking vaststellen waarvoor geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ is vereist voor (bouw)plannen binnen het plangebied Laarberg Centraal 2. Het voorstel is om niet ieder plan in deze categorie eerst nog in het presidium (fractievoorzitters van alle partijen) te behandelen. Voor ondernemers zou dat betekenen dat de procedures sneller doorlopen kunnen worden. “Plannen die in de andere categorieën uit de lijst vallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking is vereist moeten, nadat het college een principebesluit heeft genomen, alsnog langs het presidium. Daarna kan pas een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Dit is een extra stap die extra tijd kost, zeker als een plan net voor de zomerperiode wordt ingediend en het eerstvolgende presidium pas na de zomer plaatsvindt. Als de raad besluit dat plannen die in deze nieuwe categorie vallen niet alsnog eerst nog naar het presidium of gemeenteraad hoeven, scheelt dit voor de ondernemers tijd in de procedure”, legt wethouder Marieke Frank uit.

Impact op het landschap
Dit voorstel valt verkeerd bij de nieuwe partij OLW. Paul Wallerbos van deze partij dient dan ook een amendement en een motie in. Volgens OLW is in het raadsvoorstel onder andere niet duidelijk onderbouwd wat de impact van industriële gebouwen tot 30 meter hoogte (inclusief verticale processen) op de Laarberg kan zijn op onder andere de directe en naaste omgeving, bewoners van Groenlo, omwonenden, het landschap en toerisme. OLW wil dan ook dat er voorlopig geen vergunning wordt verleend aan nieuw te vestigen Laarberg 2 bedrijven met industriële gebouwen die (inclusief hun verticale processen) boven een hoogte van 20 meter uitkomen, totdat de gemeenteraad zich volledig over de gevolgen van een hogere bouwhoogte heeft laten informeren en vervolgens een nieuw raadsbesluit hierover heeft genomen.

OLW wil verder dat het college voorlopig uitsluitend nieuwe bedrijven op Laarberg 2 toelaat, die nauwelijks stikstofruimte nodig hebben. De partij vreest dat het aantrekken van meer zware industrie zal leiden tot behoefte aan meer vergunde stikstofruimte. “Die ruimte is er niet of nauwelijks en zal in de toekomst waarschijnlijk gaan afnemen. Met name kleine agrariërs zullen dan hun bedrijf beëindigen en dat gaat ten koste van de leefbaarheid in en rondom de kleine kernen”, zegt Wallerbos. OLW krijgt voor het amendement en de motie alleen steun van de PvdA. Het raadsbesluit wordt, met tegenstemmen van D66, OOG, OLW en PvdA aangenomen.

(oorspronkelijk bericht: Groenlose Gids)

arrow_upward