• Paul Wallerbos

aug '20: Paul Wallerbos verlaat OOG-fractie

Wallerbos alleen verder.PNGvr 28 augustus 2020

OOST GELRE - Raadslid Paul Wallerbos maakt met ingang van heden geen deel meer uit van de fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). Dit besluit is na overleg tussen Paul Wallerbos en de OOG-fractie genomen. Zij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn. Met name door deze verschillen is wederzijds besloten om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan. Maar ook werd ook de intentie uitgesproken om in de toekomst op onderdelen samen te werken, zoals ook met de andere partijen. De OOG-fractie is Paul zeer erkentelijk voor zijn inzet en bewondert zijn dossierkennis. Paul gaat op eigen titel verder in de gemeenteraad waarbij de fractie van OOG hem oprecht veel succes wenst.

(oorspronkelijk bericht: Groenlose Gids)

arrow_upward